حمل و نقل جاده ای

ایمن و قابل اعتماد
 

حمل و نقل زمینی راه وند

  • حمل کالاهای سنگین و فوق سنگین ( ترافیکی )
  • حمل محمولات خرده بار / گروپاژ ( مشترک با غیر )
  • حمل محمولات دربست ( کامیون مستقیم و غیر مستقیم )
  • حمل کالاهای خطرناک
  • حمل ترکیبی ( کامیون – کشتی )

اکنون با ما تماس بگیرید تا تمام نیازهای حمل و نقل جهانی خود را دریافت کنید.