ارائه خدمات بیمه ای

اعم از بیمه کالا و بیمه حمل و نقل
 

بیمه کالا

با گسترش تجارت بین الملل و حضور شرکت ها در بازارهای جهانی، نیاز مبرم آن ها به قرارداد بیمه به منظور کاهش ریسک عملیات تجارت بین الملل بیش از پیش احساس می شود. بدون داشتن بیمه نامه مناسب ریسک حمل و نقل بین المللی به طور چشم گیری افزایش می یابد.

شرکت راه وند با درک کامل این مهم و با داشتن روابط تنگاتنگ با شرکتهای معتبر بیمه ، امادگی خود را جهت ارائه هرگونه خدمات در زمینه بیمه کالا اعلام می دارد.

اکنون با ما تماس بگیرید تا تمام نیازهای حمل و نقل جهانی خود را دریافت کنید.